• Απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση (RMM)

 • Τι περιλαμβάνει η απομακρυσμένη παρακολούθηση;

 • Πώς λειτουργεί η απομακρυσμένη παρακολούθηση ECDU.EU;

Μέγιστη ασφάλεια και πρόληψη

Η μόνιμη 24/7 ανθρώπινη παρακολούθηση των δικτύων είναι σημαντικό μέρος μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής ασφάλειας. Παρόλο που τεχνολογίες όπως το λογισμικό ασφαλείας αντιγράφων ασφαλείας και τερματικού σημείου μπορεί να είναι χρήσιμες για τον εντοπισμό και τον αποκλεισμό γνωστών απειλών, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές άγνωστες απειλές που απαιτούν από τον άνθρωπο να ανιχνεύσει. Η συνεχής παρακολούθηση των δικτύων βοηθά στον εντοπισμό ύποπτης δραστηριότητας ή συμπεριφοράς που μπορεί να μην ανιχνευθεί από αυτοματοποιημένο λογισμικό. Επιπλέον, η ανθρώπινη παρακολούθηση μπορεί να βοηθήσει να ανταποκριθεί γρήγορα σε απειλές, όπως η λήψη προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό μιας επίθεσης. Για αυτούς τους λόγους, πιστεύουμε ότι είναι επείγον να εφαρμοστούν ολοκληρωμένες στρατηγικές ασφάλειας που περιλαμβάνουν τόσο τεχνικά όσο και μέτρα ανθρώπινης ασφάλειας για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου κυβερνοεπιθέσεων και απώλειας δεδομένων.

Η μονάδα απομακρυσμένης παρακολούθησης ECDU.EU 24/7 είναι μέρος του ισχυρού μας δικτύου τεχνολογίας Defender .

Απομακρυσμένη παρακολούθηση

Αναγνωρίζω

Όταν ένα σύστημα παραβιάζεται , ο εισβολέας μπορεί να επιχειρήσει να εκτελέσει κακόβουλα προγράμματα στο σύστημα που μεταμφιέζονται ως νόμιμες διεργασίες, προκειμένου να παραμείνει μη εντοπισμένος. Για παράδειγμα, παρακολουθώντας τη μνήμη και τη CPU, το σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης μας επιτρέπει να ανιχνεύουμε ύποπτες διεργασίες που μπορεί να εκτελούνται από έναν εισβολέα, καθώς αυτές έχουν συνήθως υψηλότερες απαιτήσεις πόρων από τις νόμιμες διαδικασίες. Ως μέρος της ολοκληρωμένης άμυνας στον κυβερνοχώρο, αυτό βοηθά επίσης στον εντοπισμό ανωμαλιών στα συστήματα και στην απόκριση σε πιθανές επιθέσεις.

Απομακρυσμένη παρακολούθηση

Πρόληψη

Το σύστημα RMM μας χρησιμοποιείται για την αυτοματοποίηση διαδικασιών όπως: Β. Χρησιμοποιούνται ενημερώσεις λογισμικού, αντίγραφα ασφαλείας και συντήρηση συστήματος. Το λεγόμενο patch management. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τη χρήση της διαχείρισης ενημερώσεων κώδικα. Αυτό διαδραματίζει βασικό ρόλο στον τομέα της άμυνας στον κυβερνοχώρο για τον ακόλουθο λόγο: Συνήθως παρέχονται ενημερώσεις κώδικα για τη διόρθωση των κενών ασφαλείας στο λογισμικό. Η εγκατάσταση ενημερώσεων κώδικα κλείνει γνωστές ευπάθειες προτού οι χάκερ μπορέσουν να τις εκμεταλλευτούν για να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα ή να πραγματοποιήσουν κακόβουλες δραστηριότητες.

Backup Lösungen

Απομακρυσμένη παρακολούθηση

24ωρη υποστήριξη

Το σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης περιλαμβάνει το δικό του λογισμικό, το οποίο είναι εγκατεστημένο σε κάθε σύστημα που πρόκειται να παρακολουθηθεί. Εσείς ή το προσωπικό σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το λογισμικό για να ανοίξετε ένα δελτίο υποστήριξης ανά πάσα στιγμή. Αυτό το εισιτήριο θα προωθηθεί αμέσως στην ομάδα απομακρυσμένης παρακολούθησης 24/7. Ανάλογα με την προτεραιότητα που μπορείτε να ορίσετε, απαντάμε είτε άμεσα είτε εντός 2, 4 ή 6 ωρών. Εάν, για παράδειγμα, παίρνετε ένα σύστημα μαζί σας σε επαγγελματικά ταξίδια, αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε εσάς παντού και παγκοσμίως. Με την απομακρυσμένη μας παρακολούθηση, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο σύστημά σας εξ αποστάσεως και να σας παρέχουμε άμεση υποστήριξη εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα.

Γιατί επωφελείστε πάντα από την απομακρυσμένη παρακολούθηση στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

 1. Ολοκληρωμένη προστασία : Η απομακρυσμένη παρακολούθηση προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Επιτρέπει την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του δικτύου, των συστημάτων και των συσκευών σας από μια κεντρική τοποθεσία. Αυτή η ολοκληρωμένη παρακολούθηση επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό και την ταχεία απόκριση σε πιθανές απειλές για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου παραβίασης δεδομένων, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και άλλων κακόβουλων δραστηριοτήτων. Με την εφαρμογή απομακρυσμένης παρακολούθησης, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι τα πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας σας προστατεύονται συνεχώς.

  2. Προληπτικός εντοπισμός απειλών : Τα παραδοσιακά μέτρα κυβερνοασφάλειας βασίζονται συχνά σε αντιδραστικές προσεγγίσεις, περιμένοντας να συμβεί ένα περιστατικό πριν αναλάβουν δράση. Η απομακρυσμένη παρακολούθηση, από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιεί προληπτικούς μηχανισμούς ανίχνευσης απειλών. Τα προηγμένα αναλυτικά στοιχεία και η μηχανική μάθηση μπορούν να εντοπίσουν ανωμαλίες, ασυνήθιστες συμπεριφορές και πιθανές ευπάθειες στο δίκτυό σας για άμεση αποκατάσταση. Εντοπίζοντας απειλές πριν εκδηλωθούν, μπορείτε να αποτρέψετε δαπανηρές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και να ελαχιστοποιήσετε την πιθανή ζημιά.

  3. Παρακολούθηση και απόκριση 24/7 : Οι απειλές στον κυβερνοχώρο δεν τηρούν τις τυπικές ώρες εργασίας. Με την απομακρυσμένη παρακολούθηση, επωφεληθείτε από τη συνεχή παρακολούθηση και την απόκριση. Αφοσιωμένοι ειδικοί σε θέματα ασφάλειας μπορούν να παρακολουθούν τα συστήματά σας 24 ώρες το 24ωρο και να διασφαλίζουν ότι οι πιθανές απειλές ή τα τρωτά σημεία εντοπίζονται και διορθώνονται εγκαίρως. Αυτή η συνεχής επαγρύπνηση βοηθά στη διατήρηση της επιχειρηματικής συνέχειας, στην ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής λειτουργίας και στη βελτίωση της συνολικής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

  4. Οικονομική απόδοση : Η δημιουργία μιας εσωτερικής ομάδας κυβερνοασφάλειας μπορεί να είναι δαπανηρή και απαιτεί σημαντικές επενδύσεις στη στρατολόγηση, την εκπαίδευση και την υποδομή. Η επιλογή υπηρεσιών απομακρυσμένης παρακολούθησης, από την άλλη πλευρά, μπορεί να προσφέρει μια οικονομικά αποδοτική εναλλακτική. Συνεργαζόμενοι με έναν αξιόπιστο πάροχο όπως εμείς, αποκτάτε πρόσβαση σε μια ομάδα έμπειρων επαγγελματιών που ειδικεύονται στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για εκτεταμένους εσωτερικούς πόρους και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε στρατηγικά τον προϋπολογισμό σας ενώ εξακολουθείτε να επωφεληθείτε από την παγκόσμιας κλάσης τεχνογνωσία σε θέματα ασφάλειας.

  5. Επεκτασιμότητα και ευελιξία : Καθώς η επιχείρησή σας μεγαλώνει και εξελίσσεται, τόσο αυξάνονται και οι ανάγκες σας στον κυβερνοχώρο. Η απομακρυσμένη παρακολούθηση προσφέρει επεκτασιμότητα και ευελιξία για προσαρμογή σε αυτές τις αλλαγές. Είτε επεκτείνετε τις δραστηριότητές σας, εισάγετε νέες τεχνολογίες ή εισέρχεστε σε νέες αγορές, μια λύση απομακρυσμένης παρακολούθησης μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες της επιχείρησής σας. Μπορείτε εύκολα να προσαρμόσετε το επίπεδο των υπηρεσιών παρακολούθησης και ασφάλειας για να ταιριάζουν στις τρέχουσες ανάγκες σας, διασφαλίζοντας ότι τα μέτρα κυβερνοασφάλειας παραμένουν ισχυρά ανά πάσα στιγμή.

  6. Συμμόρφωση με κανονισμούς και κανονιστικές απαιτήσεις : Πολλές βιομηχανίες υπόκεινται σε αυστηρούς κανονισμούς και ρυθμιστικά πρότυπα σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων και το απόρρητο. Οι λύσεις RMM συχνά προσφέρουν ενσωματωμένες δυνατότητες συμμόρφωσης και δυνατότητες αναφοράς για να διευκολύνουν την κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Επιλέγοντας απομακρυσμένη παρακολούθηση για την κυβερνοασφάλειά σας, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τις προσπάθειες συμμόρφωσης, να αποφύγετε τις κυρώσεις και να αυξήσετε την εμπιστοσύνη των πελατών.

  Στον σημερινό δυναμικό και διασυνδεδεμένο επιχειρηματικό κόσμο, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο πρέπει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Η απομακρυσμένη παρακολούθηση παρέχει μια ισχυρή και αποτελεσματική λύση για την προστασία των πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σας, τη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις απειλές στον κυβερνοχώρο. Αξιοποιώντας την απομακρυσμένη παρακολούθηση, μπορείτε να απελευθερώσετε το πλήρες δυναμικό της επιχείρησής σας και να δημιουργήσετε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου η καινοτομία και η ανάπτυξη ευδοκιμούν.

Προστατέψτε την επιχείρησή σας

Μιλήστε με τους ειδικούς μας και μάθετε πώς η απομακρυσμένη παρακολούθηση μπορεί να σας προστατεύσει μόνιμα από επιθέσεις και απώλεια δεδομένων.

Επικοινωνία