Was ist Pentesting?

Τι είναι το Pentesting;

Το "Pentesting" σημαίνει "δοκιμή διείσδυσης" και περιγράφει τη διαδικασία κατά την οποία τα συστήματα υπολογιστών, τα δίκτυα ή οι εφαρμογές ελέγχονται για κενά ασφαλείας. Αυτό περιλαμβάνει την προσπάθεια να ενεργήσετε σαν εισβολέας για να εντοπίσετε τα τρωτά σημεία πριν μπορέσουν οι πραγματικοί εισβολείς να τα εκμεταλλευτούν.

Μερικά βασικά χαρακτηριστικά και σκοποί του pentesting είναι:

 1. Προσδιορισμός τρωτών σημείων: Αυτός είναι ο κύριος στόχος του pentesting. Οι δοκιμαστές αναζητούν τρωτά σημεία στην αρχιτεκτονική του συστήματος, το λογισμικό, τα στοιχεία δικτύου ή ακόμα και τους ανθρώπινους παράγοντες.
 2. Εκτίμηση κινδύνου: Αφού εντοπιστούν τα τρωτά σημεία, αξιολογούνται για να καθοριστεί πόσο κρίσιμα είναι και ποια προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην επίλυσή τους.
 3. Επίδειξη του αντίκτυπου: Μια επιτυχημένη δοκιμή διείσδυσης μπορεί να δείξει σε έναν οργανισμό τι θα μπορούσε πραγματικά να κάνει ένας πραγματικός εισβολέας εάν είχε πρόσβαση στο σύστημα ή την εφαρμογή.
 4. Κανονιστική συμμόρφωση: Πολλές βιομηχανίες έχουν ρυθμιστικές απαιτήσεις για την ασφάλεια των πληροφοριών. Τα Pentests μπορούν να βοηθήσουν στην απόδειξη ότι πληρούνται τα απαιτούμενα πρότυπα ασφαλείας.
 5. Βελτίωση της στάσης ασφαλείας: Εντοπίζοντας και αποκαθιστώντας τα τρωτά σημεία, ένας οργανισμός μπορεί να βελτιώσει τη συνολική του στάση ασφαλείας και να προστατευτεί καλύτερα από πραγματικές επιθέσεις.

    Μια διαδικασία pentesting μπορεί να χωριστεί σε διάφορες φάσεις, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής πληροφοριών, της μοντελοποίησης απειλών, της αξιολόγησης τρωτότητας, της εκμετάλλευσης και της αναφοράς. Είναι σημαντικό η διενέργεια δοκιμής να πραγματοποιείται με τη συγκατάθεση του κατόχου του συστήματος που ελέγχεται. Η μη εξουσιοδοτημένη διείσδυση σε συστήματα –ακόμη και με καλές προθέσεις– είναι παράνομη και μπορεί να έχει νομικές συνέπειες.

    Για ποιους κλάδους είναι χρήσιμο το pentesting;

    Το Pentesting μπορεί να είναι εξαιρετικά πολύτιμο για μια ποικιλία βιομηχανιών όπως:

    Χρηματοοικονομικός τομέας : Τράπεζες, πάροχοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και άλλα ιδρύματα που διαχειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα πελατών και νομισματικές συναλλαγές.

    Υγειονομική περίθαλψη : Νοσοκομεία, κλινικές και άλλες εγκαταστάσεις που αποθηκεύουν και επεξεργάζονται δεδομένα ασθενών.

    Λιανικό εμπόριο : Ηλεκτρονικά καταστήματα και έμποροι λιανικής που επεξεργάζονται δεδομένα πελατών και πληροφορίες πληρωμών.

    Δημόσιος τομέας : Κυβερνητικές και διοικητικές αρχές που προσφέρουν διαδικτυακές υπηρεσίες στους πολίτες.

    Εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου και τεχνολογίας : Κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο ή αναπτύσσει ψηφιακά προϊόντα.

    Εκπαίδευση : Σχολεία, πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα που επεξεργάζονται τόσο τις πληροφορίες των μαθητών όσο και τα ερευνητικά δεδομένα.

     Για ποια ομάδα στόχο δεν είναι (ακόμη) απαραίτητη η διενέργεια δοκιμής;

     Ενώ οι περισσότεροι οργανισμοί μπορούν να επωφεληθούν από τη δοκιμή διείσδυσης, υπάρχουν ορισμένα είδη κοινού για τα οποία τα οφέλη μπορεί να μην είναι τόσο άμεσα εμφανή:

     • Πολύ μικρές εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις που δεν αποθηκεύουν ή επεξεργάζονται ευαίσθητα δεδομένα πελατών και δεν διαθέτουν πολύπλοκα συστήματα πληροφορικής.
     • Ιδιώτες , εκτός εάν διαχειρίζονται πολύπλοκα προσωπικά έργα ή ιστότοπους με ευαίσθητα δεδομένα.

     Μη ψηφιακοί ΜΚΟ ή μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που έχουν ελάχιστη διαδικτυακή παρουσία και υποδομή πληροφορικής.

     Το Pentesting γίνεται όλο και πιο σημαντικό

     Για παράδειγμα, σε γερμανικές τράπεζες, προμηθευτές ενέργειας και εταιρείες τηλεπικοινωνιών πραγματοποιήθηκαν δοκιμές διείσδυσης τόσο εσωτερικά όσο και από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για τη διασφάλιση της ασφάλειας των συστημάτων τους. Αυτές οι εταιρείες αναγνωρίζουν τη σημασία τέτοιων δοκιμών για την προστασία από διαρκώς εξελισσόμενες απειλές.

     Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η επιτυχημένη δοκιμή διείσδυσης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν υπάρχουν τρωτά σημεία, αλλά μάλλον ότι αυτά τα τρωτά σημεία έχουν εντοπιστεί και στη συνέχεια αποκατασταθεί.

      Επιστροφή στο ιστολόγιο

      Υποβάλετε ένα σχόλιο

      Έχετε υπόψη ότι τα σχόλια χρειάζεται να λάβουν έγκριση προτού δημοσιευτούν.

      Μαθήματα & Εκπαίδευση