• Τα δεδομένα πελάτη σας είναι διπλά ασφαλισμένα

  • Μόνιμη παρακολούθηση των συστημάτων και 24ωρη υποστήριξη

  • Ασφάλεια πληροφορικής από τον αξιολογητή

Γιατί εσείς ως δικηγόρος, εφορία ή συμβολαιογράφος πρέπει να δίνετε προτεραιότητα στην αξιόπιστη ασφάλεια πληροφορικής

Στον σημερινό συνδεδεμένο κόσμο, οι νομικές και χρηματοοικονομικές βιομηχανίες αντιμετωπίζουν έναν αυξανόμενο αριθμό απειλών για την ασφάλεια της πληροφορικής. Δικηγόροι, εφορίες και συμβολαιογράφοι ασχολούνται με ευαίσθητες και εμπιστευτικές πληροφορίες, καθιστώντας τους πρωταρχικούς στόχους για εγκληματίες στον κυβερνοχώρο.

Η εφαρμογή ισχυρών μέτρων κυβερνοασφάλειας και αξιόπιστων εφεδρικών συστημάτων δεν είναι πλέον προαιρετική, αλλά μια κρίσιμη επένδυση για την προστασία της εταιρείας σας, των πελατών σας και της φήμης σας.

Θα σας δείξουμε τους πέντε πιο σημαντικούς λόγους για τους οποίους θα πρέπει να δίνετε προτεραιότητα στην ασφάλεια πληροφορικής και τα εφεδρικά συστήματα στην καθημερινή σας ζωή στο γραφείο από εδώ και στο εξής:


Προστατέψτε τις εμπιστευτικές πληροφορίες πελατών

Ως δικηγορική εταιρεία, ασχολείστε με μια πληθώρα εξαιρετικά ευαίσθητων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων νομικών εγγράφων, οικονομικών αρχείων και προσωπικών πληροφοριών. Η παραβίαση αυτών των δεδομένων μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες, όπως ζημιά στη φήμη, νομική ευθύνη και απώλεια της εμπιστοσύνης των πελατών. Εφαρμόζοντας μέτρα ασφαλείας πληροφορικής και συστήματα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, δημιουργείτε σταθερή προστασία από παραβιάσεις δεδομένων και διασφαλίζετε την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων πελατών.


Ελαχιστοποιήστε τους νομικούς και ρυθμιστικούς κινδύνους

Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων γίνεται ολοένα και πιο αυστηρό. Η συμμόρφωση με νόμους όπως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και άλλους ειδικούς κανονισμούς του κλάδου είναι απαραίτητη. Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλα πρόστιμα και νομικές συνέπειες. Επενδύοντας σε συστήματα εκπαίδευσης και διασφάλισης στον κυβερνοχώρο , επιδεικνύετε τη δέσμευσή σας να τηρείτε αυτές τις υποχρεώσεις και ελαχιστοποιείτε τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης.

Προστατέψτε τον εαυτό σας από ransomware και εκβιασμούς στον κυβερνοχώρο

Οι επιθέσεις ransomware έχουν γίνει μια ευρέως διαδεδομένη απειλή, ιδίως στοχεύοντας εταιρείες επαγγελματικών υπηρεσιών. Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου μπορούν να κρυπτογραφήσουν τα σημαντικά δεδομένα σας και να απαιτήσουν λύτρα για να τα αποδεσμεύσουν. Η εφαρμογή ισχυρών μέτρων ασφάλειας πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων ισχυρών τείχη προστασίας, συστημάτων ανίχνευσης εισβολής και τακτικών αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων, μπορεί να αποτρέψει τέτοιες επιθέσεις και να επιτρέψει την ταχεία ανάκτηση σε περίπτωση επίθεσης. Η προστασία της πρακτικής σας από την οικονομική και λειτουργική διακοπή που προκαλείται από επιθέσεις ransomware είναι απαραίτητη για τη συνέχεια της επιχείρησης.


Προστασία της φήμης και της εμπιστοσύνης των πελατών σας

Η φήμη σας ως δικηγόρος είναι ανεκτίμητη. Οι πελάτες σας σας εμπιστεύονται τα πιο ευαίσθητα νομικά θέματα και βασίζονται στην ικανότητα και τη διακριτική σας ευχέρεια. Ένα μεμονωμένο περιστατικό ασφάλειας στον κυβερνοχώρο μπορεί να βλάψει σοβαρά τη φήμη σας και να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία σας. Επενδύοντας σε συστήματα κυβερνοασφάλειας και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, δείχνετε ότι δεσμεύεστε να προστατεύετε τα δεδομένα των πελατών, παρέχοντάς τους ηρεμία και αυξάνοντας την εμπιστοσύνη τους στις υπηρεσίες σας.


Εξασφάλιση επιχειρηματικής συνέχειας

Διαταραχές που προκαλούνται από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, φυσικές καταστροφές ή αστοχίες υλικού μπορεί να σταματήσουν την πρακτική σας. Τα τακτικά αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων και ένα ισχυρό σύστημα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας επιτρέπουν την ταχεία ανάκτηση και ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής λειτουργίας. Η διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας όχι μόνο σάς επιτρέπει να εξυπηρετείτε τους πελάτες σας χωρίς διακοπή, αλλά προστατεύει επίσης το ιατρείο σας από οικονομική απώλεια και ζημιά στη φήμη.

Ως δικηγόρος, λογιστής ή συμβολαιογράφος, η διασφάλιση της πρακτικής σας έναντι απειλών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η εφαρμογή αξιόπιστων εφεδρικών συστημάτων δεν είναι πλέον επιλογή, αλλά αναγκαιότητα. Η προστασία των δεδομένων των πελατών, ο μετριασμός των νομικών κινδύνων και η διατήρηση της επιχειρηματικής συνέχειας είναι υψίστης σημασίας.

Μην περιμένετε ένα περιστατικό στον κυβερνοχώρο , λάβετε προληπτικά μέτρα για την προστασία του γραφείου ή του δικηγορικού γραφείου σας και διασφαλίστε την ασφάλεια των εμπιστευτικών δεδομένων των πελατών σας ανά πάσα στιγμή.

Οι δικηγόροι και οι φορολογικές εταιρείες είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε αυτούς τους δέκα κινδύνους για την ασφάλεια της πληροφορικής

Εστίαση: προστασία και ευαισθητοποίηση

1. Ευαίσθητες και πολύτιμες πληροφορίες: Δικηγόροι και φορολογικά δικηγορικά γραφεία ασχολούνται με εξαιρετικά ευαίσθητες και πολύτιμες πληροφορίες, π.χ. Β. με στοιχεία πελατών, οικονομικά αρχεία και νομικά έγγραφα. Αυτό τους καθιστά ελκυστικούς στόχους για εγκληματίες του κυβερνοχώρου που επιδιώκουν να κλέψουν ή να χειραγωγήσουν αυτά τα δεδομένα για οικονομικό όφελος.

2. Περιορισμένα μέτρα κυβερνοασφάλειας:
Πολλές δικηγορικές εταιρείες, ειδικά μικρότερες, δεν δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και δεν επενδύουν σε ισχυρά μέτρα προστασίας. Ενδέχεται να μην έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία ή πόρους για την εφαρμογή ολοκληρωμένων πρωτοκόλλων κυβερνοασφάλειας, αφήνοντάς τους ευάλωτους σε κυβερνοεπιθέσεις.

3. Εμπιστοσύνη και εμπιστευτικότητα πελατών: Οι δικηγόροι και οι εφορίες είναι νομικά και ηθικά υποχρεωμένοι να τηρούν το απόρρητο των πελατών. Μια επιτυχημένη κυβερνοεπίθεση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο αυτήν την εμπιστοσύνη, οδηγώντας δυνητικά σε βλάβη της φήμης και απώλεια πελατών. Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτήν την ευπάθεια απειλώντας να αποκαλύψουν ευαίσθητες πληροφορίες πελατών ή χρησιμοποιώντας τις για εκβιασμό.

4. Πνευματική Ιδιοκτησία και Εμπορικά Μυστικά: Οι δικηγορικές εταιρείες συχνά χειρίζονται υποθέσεις που αφορούν πνευματική ιδιοκτησία, εμπορικά μυστικά και ιδιοκτησιακές πληροφορίες. Οι κυβερνοεπιτιθέμενοι μπορούν να στοχεύσουν αυτές τις εταιρείες για να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε τέτοια πολύτιμα δεδομένα, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να πουλήσουν ή να χρησιμοποιήσουν για το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.

5. Phishing και Κοινωνική Μηχανική: Οι δικηγόροι και το προσωπικό των δικηγορικών γραφείων μπορεί να είναι πιο ευάλωτα σε επιθέσεις phishing και τακτικές κοινωνικής μηχανικής λόγω του πολυάσχολου προγράμματος τους και του όγκου των email που λαμβάνουν. Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις τεχνικές για να εξαπατήσουν άτομα ώστε να αποκαλύψουν διαπιστευτήρια σύνδεσης ή να κατεβάσουν κακόβουλο λογισμικό για να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ευαίσθητα συστήματα.

6. Ευπάθειες απομακρυσμένης εργασίας: Το δικηγορικό επάγγελμα εργάζεται όλο και περισσότερο εξ αποστάσεως, ειδικά στον απόηχο της πανδημίας COVID-19. Αυτή η στροφή εγκυμονεί πρόσθετους κινδύνους για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, καθώς οι απομακρυσμένες συνδέσεις και οι προσωπικές συσκευές ενδέχεται να έχουν ασθενέστερα μέτρα ασφαλείας σε σύγκριση με τα δίκτυα γραφείου. Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτά τα τρωτά σημεία για να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα δικηγορικών γραφείων.

7. Κίνδυνοι τρίτων: Τα δικηγορικά γραφεία και οι εφορίες συχνά συνεργάζονται με άλλους οργανισμούς, π.χ. Β. με εξωτερικούς παρόχους IT, υπηρεσίες αποθήκευσης εγγράφων ή παρόχους υπηρεσιών cloud. Αυτές οι σχέσεις τρίτων μπορούν να δημιουργήσουν πρόσθετους κινδύνους στον κυβερνοχώρο, εάν οι συνεργάτες της εταιρείας έχουν ανεπαρκείς πρακτικές ασφάλειας. Μια κυβερνοεπίθεση σε συνδεδεμένο πάροχο υπηρεσιών θα μπορούσε να έχει έμμεσο αντίκτυπο στη δικηγορική εταιρεία.

8. Απειλές Ransomware: Οι επιθέσεις ransomware, στις οποίες οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου κρυπτογραφούν τα δεδομένα της εταιρείας και ζητούν λύτρα για την απελευθέρωσή τους, αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για τις δικηγορικές εταιρείες. Δεδομένου ότι οι δικηγόροι βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα δεδομένα και τα αρχεία τους στην καθημερινή τους επιχείρηση, μια επιτυχημένη Η επίθεση ransomware θα μπορούσε να διαταράξει τη δουλειά τους, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε οικονομικές απώλειες και ζημιά στη φήμη.

9. Νομική συμμόρφωση: Οι δικηγόροι και οι εφορίες υπόκεινται σε διάφορους κανονισμούς προστασίας δεδομένων και ασφάλειας δεδομένων, όπως: Β. τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και τον Νόμο για την Προστασία των Καταναλωτών της Καλιφόρνια (CCPA).

10. Φήμη του κλάδου και επιλογή στόχων: Η φήμη του νομικού επαγγέλματος για την κατοχή εμπιστευτικών και πολύτιμων πληροφοριών το καθιστά ελκυστικό στόχο για εγκληματίες του κυβερνοχώρου που αναζητούν επικερδείς στόχους. Οι εγκληματίες συχνά στοχεύουν βιομηχανίες που υπόσχονται υψηλότερα κέρδη, καθιστώντας τα δικηγορικά γραφεία ελκυστική επιλογή.

Ενώ αυτά τα επιχειρήματα υπογραμμίζουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι δικηγορικές εταιρείες, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι η εφαρμογή ισχυρών μέτρων και πρακτικών ασφάλειας στον κυβερνοχώρο μπορεί να μετριάσει σημαντικά αυτούς τους κινδύνους και να προστατεύσει ευαίσθητες πληροφορίες από απειλές στον κυβερνοχώρο.

Προστατέψτε τον εαυτό σας και το δικηγορικό σας γραφείο

Μιλήστε με τους ειδικούς μας και μάθετε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε λογικά μέτρα ασφάλειας πληροφορικής και να εκπαιδευτείτε στην ασφάλεια πληροφορικής.

Επικοινωνία

Δωρεάν έλεγχος ασφάλειας στον κυβερνοχώρο

Ο Έλεγχος ασφάλειας στον κυβερνοχώρο είναι μια ολοκληρωμένη ανάλυση κινδύνου και επικινδυνότητας και σας προσφέρει μια ουσιαστική επισκόπηση του εάν μπορείτε να βασιστείτε στα αντίγραφα ασφαλείας σας, εάν υπάρχουν κενά ασφαλείας στα συστήματά σας ή εάν υπάρχει ακόμη και επείγουσα ανάγκη δράσης.