Ψηφιακή τώρα

Μια ώθηση για την ψηφιοποίηση των μεσαίων επιχειρήσεων και ένας τρόπος χρηματοδότησης των μέτρων σας για την κυβερνοασφάλεια

Η ψηφιοποίηση αλλάζει τον επιχειρηματικό κόσμο. Ενώ οι μεγάλες εταιρείες έχουν συχνά τους πόρους και την υποδομή για να προσαρμοστούν σε αυτές τις αλλαγές, η μεσαία αγορά μπορεί να μείνει πίσω. Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Προστασίας του Κλίματος (BMWK) αναγνώρισε αυτό το δίλημμα και ξεκίνησε το πρόγραμμα «Digital Now» για την υποστήριξη των μεσαίων επιχειρήσεων στη Γερμανία με ψηφιοποίηση.


Τι είναι το «Digital Now»;

Το «Digital Now» είναι μια πρωτοβουλία της BMWi που στοχεύει να υποστηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην επένδυση σε ψηφιακές τεχνολογίες και στην εκπαίδευση των εργαζομένων τους στον τομέα της ψηφιοποίησης. Το πρόγραμμα προσφέρει οικονομικές επιχορηγήσεις για να μπορέσουν οι εταιρείες να επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Γιατί είναι κρίσιμη η κυβερνοασφάλεια;

Καθώς η ψηφιοποίηση προχωρά, αυξάνεται και ο κίνδυνος επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ένα μεμονωμένο περιστατικό ασφάλειας μπορεί να έχει καταστροφικές οικονομικές συνέπειες και συνέπειες για τη φήμη. Γι' αυτό η εκπαίδευση στον κυβερνοχώρο είναι ζωτικής σημασίας για τις εταιρείες.


συμπέρασμα

Η χρηματοδότηση «Digital Now» είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τις μεσαίες επιχειρήσεις στη Γερμανία να προωθήσουν την ψηφιακή αλλαγή διασφαλίζοντας παράλληλα την απαραίτητη ασφάλεια. Η επένδυση στην εκπαίδευση στον κυβερνοχώρο δεν είναι μόνο ένα προληπτικό μέτρο κατά των απειλών, αλλά και ένα βήμα προς ένα υπεύθυνο και βιώσιμο ψηφιακό επιχειρηματικό μοντέλο.

Πρακτικό παράδειγμα: ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ - Προστατεύεται από επιθέσεις χάκερ με χρηματοδότηση


Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την εκπαίδευσή μας σε θέματα κυβερνοασφάλειας ή να μάθετε για τη χρηματοδότηση «Digital Now», μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ήρθε η ώρα να κάνουμε το ψηφιακό μέλλον ασφαλές!

Εμπιστευτείτε μας ως συνεργάτη σας στην καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και διασφαλίστε την ασφάλεια της ψηφιακής σας ταυτότητας με τις ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας πληροφορικής και την εκπαίδευση στον κυβερνοχώρο.

Risk Management IT im Meeting, Besprechung

Ποιος λαμβάνει τη χρηματοδότηση;

Η ψηφιακή χρηματοδότηση είναι πλέον διαθέσιμη σε μεσαίες εταιρείες από όλους τους κλάδους (συμπεριλαμβανομένων των βιοτεχνικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελμάτων) και με 3 έως 499 υπαλλήλους που σχεδιάζουν αντίστοιχα έργα ψηφιοποίησης, για παράδειγμα επενδύσεις σε λογισμικό/υλισμικό ή/και σε εκπαίδευση εργαζομένων.

Η εταιρεία πρέπει να παρουσιάσει σχέδιο ψηφιοποίησης απαντώντας σε συγκεκριμένες ερωτήσεις στην αίτηση χρηματοδότησης. Αυτό

 • περιγράφει ολόκληρο το έργο ψηφιοποίησης,
 • εξηγεί το είδος και τον αριθμό των μέτρων πιστοποίησης,
 • δείχνει την τρέχουσα κατάσταση της ψηφιοποίησης στην εταιρεία και τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν με την επένδυση,
 • δείχνει, για παράδειγμα, πώς η οργάνωση στην εταιρεία γίνεται πιο αποτελεσματική, πώς η εταιρεία ανοίγει νέους επιχειρηματικούς τομείς, πώς αναπτύσσει ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο ή/και πώς ενισχύεται η θέση της στην αγορά.

Εκτός από αυτό:

 • Η εταιρεία πρέπει να έχει μόνιμη εγκατάσταση ή υποκατάστημα στη Γερμανία όπου πραγματοποιείται η επένδυση.
 • Το έργο δεν πρέπει να έχει ξεκινήσει τη στιγμή που εγκρίνεται η χρηματοδότηση.
 • Μόλις εγκριθεί, πρέπει γενικά να εφαρμοστεί εντός δώδεκα μηνών.
 • Η εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει τη χρήση της χρηματοδότησης.
Στις περιεκτικές Συχνές Ερωτήσεις
IT Sicherheitsrichtlinie bei Ärzten

Πώς λαμβάνω τη χρηματοδότηση;

Το πρόγραμμα Digital Now περιλαμβάνει δύο ενότητες χρηματοδότησης:

Ενότητα χρηματοδότησης 1: «Επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες» και
Ενότητα χρηματοδότησης 2: «Επένδυση στην κατάρτιση των εργαζομένων»

Η εγγραφή, η επιβεβαίωση συμμετοχής στη μηνιαία κατανομή των ποσοστώσεων αιτήσεων και η υποβολή αιτήσεων είναι δυνατές μόνο μέσω της πύλης χρηματοδότησης.

Το εργαλείο εφαρμογής ενεργοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου. Η αίτηση για χρηματοδότηση πρέπει να υποβληθεί μέχρι το 2023 συμπεριλαμβανομένου.

Εγγραφείτε απευθείας εδώ

Είδος, εύρος και ποσό χρηματοδότησης

(Αφηρημένη)

Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης για την Πρωτοβουλία Digital Now είναι 50.000 ευρώ ανά εταιρεία· για επενδύσεις σε αλυσίδες αξίας ή/και δίκτυα, μπορεί να είναι έως και 100.000 ευρώ ανά εταιρεία. Στην Ενότητα 1 και όταν οι Ενότητες 1 και 2 χρησιμοποιούνται σωρευτικά, το ελάχιστο ποσό χρηματοδότησης είναι 17.000 ευρώ, ενώ στην Ενότητα 2 είναι 3.000 ευρώ.

Οι μέγιστες ποσοστώσεις χρηματοδότησης κλιμακώνονται ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης εργαζομένων - FTE23) ως εξής από την 1η Ιουλίου 2021:

 • Έως 50 εργαζόμενοι: έως 40 τοις εκατό
 • Έως 250 εργαζόμενοι: έως 35 τοις εκατό
 • Έως 499 εργαζόμενοι: έως 30 τοις εκατό

Υπάρχουν επίσης αυξημένες ποσοστώσεις χρηματοδότησης.

Διαβάστε περισσότερα για ολόκληρη την πολιτική εδώ:

Κατευθυντήρια γραμμή (PDF) για τη χρηματοδότηση του Digital Now

Αποσπάσματα από το «Digital Now»

Συγκεντρώθηκαν αποσπάσματα, ιδίως στον τομέα της ασφάλειας πληροφορικής , από τις κατευθυντήριες γραμμές για το πρόγραμμα χρηματοδότησης «Ψηφιακή τώρα – επενδυτική υποστήριξη για ΜΜΕ» της 19ης Μαΐου 2020 από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Ενέργειας. Διαβάστε σχετικά ολόκληρη εδώ .

(...) Για να είναι επιτυχημένη η ψηφιακή αλλαγή στην εταιρεία, το υπάρχον εργατικό δυναμικό πρέπει επίσης να είναι προετοιμασμένο για τις αλλαγές και εκπαιδευμένο για αυτές. Κατά την εφαρμογή τεχνικών λύσεων, τα κλασικά μέτρα ανάπτυξης προσωπικού (αύξηση της ευαισθητοποίησης, εκπαίδευση) συχνά παραμελούνται. Τα λάθη, η αμέλεια ή η άγνοια της ασφάλειας πληροφορικής μεταξύ των εργαζομένων θεωρούνται πλέον η κύρια αιτία της ζημιάς. Η εκπαίδευση των εργαζομένων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εταιρεία μπορεί να είναι χρήσιμη, αλλά οι προσφορές για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους στην αγορά είναι δύσκολο να εντοπιστούν και να χρηματοδοτηθούν από τις εταιρείες. Η καθημερινή δουλειά συχνά συνδέει όλο τον διαθέσιμο χρόνο και ανθρώπινο δυναμικό. (...)

(...) Οι τρέχουσες μελέτες δείχνουν ότι οι περισσότερες εταιρείες δεν έχουν επίγνωση της ασφάλειας πληροφορικής. Αν και η ανάγκη για αξιόπιστη υποδομή ΤΠΕ αυξάνεται, ένας μεγάλος αριθμός ΜΜΕ δεν διαθέτει επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας. Οι ΜΜΕ αποφεύγουν να επενδύσουν στην ασφάλεια πληροφορικής. Το ένα τρίτο των εταιρειών δεν σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα το 2017. Το υψηλό κόστος αναφέρεται συχνά ως εμπόδιο για τη λήψη μέτρων ασφάλειας ΤΠ.15 Το πρόγραμμα επιχορήγησης επενδύσεων προβλέπει αυξημένο ποσοστό χρηματοδότησης για επενδύσεις στην ασφάλεια ΤΠ εντός των ενοτήτων 1 και/ή 2. (...)

1.2 Στόχοι χρηματοδότησης (...)

– Συμβολή στην αύξηση της ασφάλειας πληροφορικής στις υποστηριζόμενες εταιρείες. (...)

(...)

2.7.1 Ενότητα 1 «Επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες» Αντικείμενο της χρηματοδότησης είναι οι επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες που ονομάζονται συγκεκριμένα (συνήθως υπηρεσίες τρίτων) και συναφείς διαδικασίες και υλοποιήσεις. Αυτό περιλαμβάνει ιδίως επενδύσεις σε υλικό και λογισμικό που προωθούν την εσωτερική και εξωτερική δικτύωση των εταιρειών, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες πτυχές όπως επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται σε δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη, εφαρμογές cloud, μεγάλα δεδομένα, χρήση υλικού (π.χ. αισθητήρες, τρισδιάστατη εκτύπωση ) καθώς και ασφάλεια πληροφορικής και προστασία δεδομένων.

2.7.2 Το είδος και ο αριθμός των μέτρων πιστοποίησης περιγράφονται στο σχέδιο ψηφιοποίησης και πρέπει να σχετίζονται με τους στόχους ψηφιοποίησης της εταιρείας. Ο πάροχος περαιτέρω εκπαίδευσης πρέπει να είναι σε θέση να αναμένει επιτυχή περαιτέρω εκπαίδευση χάρη στον χωροταξικό, τεχνικό και προσωπικό εξοπλισμό του και πρέπει να υπάρχει συνέχεια στην προσφορά για αρκετά χρόνια. Επιπλέον, το επίπεδο ποιότητας των παρόχων κατάρτισης των μέτρων πιστοποίησης πρέπει να είναι επαληθεύσιμο μέσω πιστοποίησης ή μέσω νομικής αναγνώρισης ή απόδειξης της διασφάλισης ποιότητας της προσφοράς. (...)

Σημείωση: Αυτή είναι η νέα έκδοση της 2.7.2 στις 19 Αυγούστου 2021

5.2.3 Ισχύουν αυξημένες ποσοστώσεις χρηματοδότησης για:

(...)

– Επενδύσεις σε εκπαίδευση και τεχνολογίες με έμφαση στην ασφάλεια πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας δεδομένων (+ 5 ποσοστιαίες μονάδες). – Αυτό περιλαμβάνει επενδύσεις που επικεντρώνονται ειδικά στη βελτίωση της ασφάλειας πληροφορικής στη δική σας εταιρεία. Αυτά πρέπει να συμβάλλουν σημαντικά στη διασφάλιση στόχων προστασίας της πληροφορικής, όπως η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα, η διαθεσιμότητα ή η αυθεντικότητα. (...)

Συμβουλές για τους αιτούντες για τη χρηματοδότηση «Digital Now».

 • Προετοιμασία σχεδίου ψηφιοποίησης
 • Υποβάλετε την αίτηση αμέσως μετά τη λήψη της ποσόστωσης
 • Ελέγξτε εάν μπορεί να ζητηθεί αυξημένο ποσοστό χρηματοδότησης (π.χ. μέσω της συμμετοχής σε ένα δίκτυο δημιουργίας αξίας ή μέσω μιας επένδυσης σε ασφάλεια πληροφορικής)
 • Ελέγξτε εάν ένας συνδυασμός και των δύο ενοτήτων χρηματοδότησης έχει νόημα (επένδυση στην ψηφιακή τεχνολογία και εκπαίδευση εργαζομένων)

Περισσότερες πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες στον ιστότοπο της πρωτοβουλίας Mittelstand Digital

Προστατέψτε την επιχείρησή σας

Χρησιμοποιήστε την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση «Digital Now» για να αυξήσετε την ασφάλεια πληροφορικής σας. Σας συμβουλεύουμε και συνεργαζόμαστε για να δημιουργήσετε το δικό σας σχέδιο ψηφιοποίησης για την αίτηση χρηματοδότησης.

Επικοινωνία