Προστασία δεδομένων με μια ματιάΓενικές πληροφορίες

Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχουν μια απλή επισκόπηση του τι συμβαίνει με τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική σας ταυτοποίηση. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων μας που παρατίθεται κάτω από αυτό το κείμενο.

Συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο;

Η επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο πραγματοποιείται από τον χειριστή του ιστότοπου. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ενότητα «Σημείωση για τον υπεύθυνο φορέα» σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Αφενός, τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν μας τα παρέχετε. Αυτό μπορεί να είναι π.χ. Αυτά θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να είναι δεδομένα που εισάγετε σε μια φόρμα επικοινωνίας.

Άλλα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα ή με τη συγκατάθεσή σας από τα συστήματα πληροφορικής μας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Αυτά είναι κυρίως τεχνικά δεδομένα (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, λειτουργικό σύστημα ή χρόνος πρόσβασης στη σελίδα). Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα μόλις εισέλθετε σε αυτόν τον ιστότοπο.

Σε τι χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Ορισμένα από τα δεδομένα συλλέγονται για να διασφαλιστεί ότι ο ιστότοπος παρέχεται χωρίς σφάλματα. Άλλα δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών σας. Τι δικαιώματα έχετε σχετικά με τα δεδομένα σας; Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να λαμβάνετε δωρεάν πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τον παραλήπτη και τον σκοπό των αποθηκευμένων προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή αυτών των δεδομένων. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή στο μέλλον. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή σχετικά με αυτό ή εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων.

Analytics και εργαλεία τρίτων

Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, η συμπεριφορά σας στο σερφ μπορεί να αξιολογηθεί στατιστικά. Αυτό συμβαίνει κυρίως με τα λεγόμενα προγράμματα ανάλυσης.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτά τα προγράμματα ανάλυσης μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη δήλωση προστασίας δεδομένων.

Φιλοξενία
Shopify

Φιλοξενούμε τον ιστότοπό μας στο Shopify. Ο πάροχος είναι η Shopify International Ltd. - Intertrust Ireland 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings Haddington Road Dublin 4, D0 XN32, Ireland (στο εξής Shopify).

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Shopify:

https://www.shopify.com/de/legal/datenschutz

Η χρήση του Shopify βασίζεται στο Άρθρο 6 Παρ. 1 στοιχ. στ GDPR. Έχουμε έννομο συμφέρον να διασφαλίσουμε ότι η ιστοσελίδα μας παρουσιάζεται όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα. Εάν έχει ζητηθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο Β. Δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Επεξεργασία παραγγελίας

Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών (AVV) με τον προαναφερόμενο πάροχο. Αυτή είναι μια σύμβαση που απαιτείται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η οποία διασφαλίζει ότι επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σε συμμόρφωση με τον GDPR.

Γενικές πληροφορίες και υποχρεωτικές πληροφορίες

προστασία δεδομένων

Οι χειριστές αυτών των ιστότοπων λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νομοθετικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων και την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, συλλέγονται διάφορα προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική σας ταυτοποίηση. Αυτή η δήλωση προστασίας δεδομένων εξηγεί ποια δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε. Εξηγεί επίσης πώς και για ποιο σκοπό συμβαίνει αυτό.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου (π.χ. κατά την επικοινωνία μέσω email) μπορεί να έχει κενά ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων.

Σημείωση για τον αρμόδιο φορέα
Το αρμόδιο όργανο για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι:

ECDU.EU
Breitensteinstrasse 6a
D-85598 Baldham/Vaterstetten

Τηλέφωνο: +49 (0) 8106-9990164
Email: infocenter@ecdu.eu

Υπεύθυνος φορέας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μόνο ή από κοινού με άλλους αποφασίζει για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.).

Περίοδος αποθήκευσης

Εκτός εάν ορίζεται συγκεκριμένη περίοδος αποθήκευσης στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων, τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν μαζί μας έως ότου ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων δεν ισχύει πλέον. Εάν υποβάλετε ένα νόμιμο αίτημα για διαγραφή ή ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν εκτός εάν έχουμε άλλους νομικά επιτρεπτούς λόγους για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. περίοδοι διατήρησης φορολογικού ή εμπορικού δικαίου). Στην τελευταία περίπτωση, η διαγραφή γίνεται αφού δεν ισχύουν πλέον αυτοί οι λόγοι.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία δεδομένων, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου . Σε περίπτωση ρητής συναίνεσης για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες, η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται επίσης βάσει του άρθρου 49 παράγραφος 1 στοιχείο α ΓΚΠΔ. Εάν έχετε συναινέσει στην αποθήκευση cookies ή στην πρόσβαση σε πληροφορίες στη συσκευή σας (π.χ. μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων συσκευής), η επεξεργασία δεδομένων θα πραγματοποιηθεί επίσης με βάση την Ενότητα 2 Παράγραφος TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Εάν τα δεδομένα σας είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της σύμβασης ή για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με βάση το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας εάν είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης βάσει του Άρθρου 6 Παρ. 1 εδάφιο γ GDPR. Η επεξεργασία δεδομένων μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί με βάση το έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο στ) του GDPR. Πληροφορίες σχετικά με τις σχετικές νομικές βάσεις σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση παρέχονται στις ακόλουθες παραγράφους της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Έχουμε διορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων:

ECDU

κ. Stefan Böttjer
Breitensteinstrasse 6a
85598 Baldham
Email: security@ecdu.eu

Τηλέφωνο: +49 (0) 8106 - 890 - 3639

Σημείωση σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ και σε άλλες τρίτες χώρες
Χρησιμοποιούμε, μεταξύ άλλων, εργαλεία από εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ ή/και τον Καναδά ή άλλες τρίτες χώρες που δεν είναι ασφαλείς όσον αφορά την προστασία δεδομένων. Εάν αυτά τα εργαλεία είναι ενεργά, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε αυτές τις τρίτες χώρες και να υποβληθούν σε επεξεργασία εκεί. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτές τις χώρες δεν μπορεί να διασφαλιστεί επίπεδο προστασίας δεδομένων συγκρίσιμο με αυτό της ΕΕ. Για παράδειγμα, οι αμερικανικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να παραδίδουν προσωπικά δεδομένα στις αρχές ασφαλείας χωρίς εσείς ως το υποκείμενο των δεδομένων να είστε σε θέση να προβείτε σε νομικές ενέργειες εναντίον αυτού. Επομένως, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι οι αρχές των ΗΠΑ (π.χ. μυστικές υπηρεσίες) επεξεργάζονται, αξιολογούν και αποθηκεύουν μόνιμα τα δεδομένα σας σε διακομιστές των ΗΠΑ για σκοπούς επιτήρησης. Δεν έχουμε καμία επιρροή σε αυτές τις δραστηριότητες επεξεργασίας.


Ανάκληση της συγκατάθεσής σας για επεξεργασία δεδομένων

Πολλές λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση έχετε ήδη δώσει ανά πάσα στιγμή. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκε μέχρι την ανάκληση παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Δικαίωμα αντίρρησης στη συλλογή δεδομένων σε ειδικές περιπτώσεις και στην άμεση διαφήμιση (άρθρο 21 GDPR)

ΕΑΝ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ. ΕΝΟΤΗΤΑ. LIT. Ε Ή ΣΤΟ ΓΚΠΔ, ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΝΤΑΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΣ. ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΣΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΕΑΝ ΑΝΤΙΘΕΤΕΙΤΕ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ, ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΣ Ή ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ( ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 (1) ΓΚΠΔ).

ΕΑΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΟΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΝΤΑΤΕΘΕΙΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΥΤΟΥ. ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ. ΑΝ ΑΝΤΙΘΕΤΕΙΤΕ, ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΕΝΣΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 (2) GDPR).

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή

Σε περίπτωση παραβίασης του GDPR, οι θιγόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής τους, στον τόπο εργασίας τους ή στον τόπο της εικαζόμενης παραβίασης. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας υφίσταται με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών μέσων.

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να έχετε δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα βάσει της συγκατάθεσής σας ή κατά την εκπλήρωση μιας σύμβασης που παραδίδονται σε εσάς ή σε τρίτο μέρος σε μια κοινή, μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Εάν ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων απευθείας σε άλλο υπεύθυνο άτομο, αυτό θα γίνει μόνο εάν είναι τεχνικά εφικτό.

Πληροφορίες, διαγραφή και διόρθωση

Στο πλαίσιο των ισχυουσών νομικών διατάξεων, έχετε το δικαίωμα να δωρεάν πληροφορίες ανά πάσα στιγμή σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, την προέλευση και τον παραλήπτη και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων και, εάν είναι απαραίτητο, δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής αυτών των δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή σχετικά με αυτό ή εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα των προσωπικών δεδομένων.

Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή σχετικά με αυτό. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας υπάρχει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

✔ Εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων που αποθηκεύονται από εμάς, συνήθως χρειαζόμαστε χρόνο για να το επαληθεύσουμε. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

✔ Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έγινε/γίνεται παράνομα, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων αντί της διαγραφής.

✔ Εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά τα χρειάζεστε για να ασκήσετε, να υπερασπιστείτε ή να διεκδικήσετε νομικές αξιώσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αντί για τη διαγραφή.

✔ Εάν έχετε υποβάλει ένσταση σύμφωνα με το Άρθρο 21 Παρ. 1 ΓΚΠΔ, πρέπει να υπάρξει ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων σας και των συμφερόντων μας. Εφόσον δεν είναι ακόμη σαφές ποιανού τα συμφέροντα υπερισχύουν, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν έχετε περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αυτά τα δεδομένα - εκτός από την αποθήκευσή τους - μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικό δημόσιο συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός κράτους μέλους.

Συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο (cookies)

Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν τα λεγόμενα «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου και δεν προκαλούν καμία βλάβη στη συσκευή σας. Αποθηκεύονται στη συσκευή σας είτε προσωρινά για τη διάρκεια μιας περιόδου σύνδεσης (cookies περιόδου λειτουργίας) είτε μόνιμα (μόνιμα cookies). Τα cookie περιόδου λειτουργίας διαγράφονται αυτόματα στο τέλος της επίσκεψής σας. Τα μόνιμα cookie παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε εσείς ή το πρόγραμμα περιήγησής σας να τα διαγράψει αυτόματα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, cookies από τρίτες εταιρείες ενδέχεται επίσης να αποθηκευτούν στη συσκευή σας όταν εισέρχεστε στον ιστότοπό μας (cookies τρίτων). Αυτά επιτρέπουν σε εμάς ή σε εσάς να χρησιμοποιείτε ορισμένες υπηρεσίες τρίτων (π.χ. cookies για την επεξεργασία υπηρεσιών πληρωμών).

Τα cookies έχουν διάφορες λειτουργίες. Πολλά cookies είναι τεχνικά απαραίτητα επειδή ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου δεν θα λειτουργούσαν χωρίς αυτά (π.χ. η λειτουργία του καλαθιού αγορών ή η προβολή βίντεο). Άλλα cookies χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των χρηστών ή την προβολή διαφημίσεων.

Cookies που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας, για την παροχή συγκεκριμένων λειτουργιών που θέλετε (π.χ. για τη λειτουργία του καλαθιού αγορών) ή για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου (π.χ. cookies για τη μέτρηση του κοινού ιστού) (απαραίτητα cookies). αποθηκεύονται με βάση Άρθρο 6 Παρ. 1 εδάφιο στ GDPR, εκτός εάν αναφέρεται άλλη νομική βάση. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον στην αποθήκευση των απαραίτητων cookies για την χωρίς τεχνικά σφάλματα και βελτιστοποιημένη παροχή των υπηρεσιών του. Εάν έχει ζητηθεί συναίνεση για την αποθήκευση cookies και συγκρίσιμων τεχνολογιών αναγνώρισης, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει αυτής της συγκατάθεσης (Άρθρο Παράγραφος 1 εδάφιο α GDPR και Ενότητα 25 Παρ. TTDSG). η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να επιτρέπετε cookies μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να αποκλείετε την αποδοχή cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά και να ενεργοποιείτε την αυτόματη διαγραφή των cookies όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Εάν τα cookies απενεργοποιηθούν, η λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να περιοριστεί.

Εάν τα cookies χρησιμοποιούνται από τρίτες εταιρείες ή για σκοπούς ανάλυσης, θα σας ενημερώσουμε ξεχωριστά σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων και, εάν είναι απαραίτητο, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.

Συναίνεση με beeclever

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την τεχνολογία συναίνεσης από την beeclever GmbH για να λάβει τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση συγκεκριμένων cookies στη συσκευή σας ή για τη χρήση ορισμένων τεχνολογιών και για την τεκμηρίωση αυτής σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

Ο πάροχος αυτής της τεχνολογίας είναι η beeclever GmbH, Friedrich-Mohr Straße 1, D-56070 Koblenz, ιστότοπος:

https://gdpr-legal-cookie.com/

(εφεξής «beeclever»).

Όταν εισέλθετε στον ιστότοπό μας, τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα μεταφερθούν στο beeclever:

☑ Η συγκατάθεσή σας ή η ανάκληση της συγκατάθεσής σας
☑ Η διεύθυνση IP σας
☑ Πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησής σας
☑ Πληροφορίες για τη συσκευή σας
☑ Ώρα επίσκεψής σας στον ιστότοπο

Επιπλέον, η beeclever αποθηκεύει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να μπορέσει να εκχωρήσει τη συγκατάθεση που έχετε δώσει ή να την ανακαλέσει. Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο θα αποθηκευτούν μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να διαγράψουμε μόνοι σας το cookie beeclever ή ο σκοπός αποθήκευσης των δεδομένων δεν ισχύει πλέον. Οι υποχρεωτικές νομικές υποχρεώσεις διατήρησης παραμένουν ανεπηρέαστες.

Το Beeclever χρησιμοποιείται για τη λήψη της νομικά απαιτούμενης συναίνεσης για τη χρήση ορισμένων τεχνολογιών. Η νομική βάση για αυτό είναι το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ GDPR.

Επεξεργασία παραγγελίας

Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών (AVV) με τον προαναφερόμενο πάροχο. Αυτή είναι μια σύμβαση που απαιτείται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η οποία διασφαλίζει ότι επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σε συμμόρφωση με τον GDPR.


Φόρμα Επικοινωνίας

Εάν μας στείλετε ερωτήματα χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας, τα στοιχεία σας από τη φόρμα ερωτήματος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που καταχωρίσατε εκεί, θα αποθηκευτούν από εμάς προκειμένου να διεκπεραιώσουμε το αίτημα και σε περίπτωση περαιτέρω ερωτήσεων. Δεν θα διαβιβάσουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β του GDPR, υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημά σας σχετίζεται με την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή είναι απαραίτητο για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των ερωτημάτων που απευθύνονται σε εμάς (Άρθρο 6 Παρ. στ ΓΚΠΔ) ή στη συγκατάθεσή σας (Άρθρο 6 Παρ. 1 στοιχείο α ΓΚΠΔ), εάν ζητήθηκε έγινε? η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Τα δεδομένα που εισάγετε στη φόρμα επικοινωνίας θα παραμείνουν μαζί μας έως ότου μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσουμε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση ή ο σκοπός αποθήκευσης δεδομένων δεν ισχύει πλέον (π.χ. μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομικές διατάξεις – ιδίως οι περίοδοι διατήρησης – παραμένουν ανεπηρέαστες.

Ερωτήσεις μέσω email, τηλεφώνου ή φαξ

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email, τηλεφώνου ή φαξ, το αίτημά σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των προσωπικών δεδομένων που προκύπτουν (όνομα, αίτημα) θα αποθηκευτεί και θα υποβληθεί σε επεξεργασία από εμάς για τους σκοπούς της επεξεργασίας του αιτήματός σας. Δεν θα διαβιβάσουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β του GDPR, υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημά σας σχετίζεται με την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή είναι απαραίτητο για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των ερωτημάτων που απευθύνονται σε εμάς (Άρθρο 6 Παρ. στ ΓΚΠΔ) ή στη συγκατάθεσή σας (Άρθρο 6 Παρ. 1 στοιχείο α ΓΚΠΔ), εάν ζητήθηκε έγινε? η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Τα δεδομένα που μας στέλνετε μέσω αιτημάτων επικοινωνίας θα παραμείνουν μαζί μας μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσουμε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση ή να μην ισχύει πλέον ο σκοπός αποθήκευσης δεδομένων (π.χ. μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομικές διατάξεις – ιδίως οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης – παραμένουν ανεπηρέαστες.

Εργαλεία ανάλυσης και διαφήμισης

Διαχειριστής ετικετών Google
Χρησιμοποιούμε τον Διαχειριστή ετικετών Google. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Ο Διαχειριστής ετικετών Google είναι ένα εργαλείο που μας επιτρέπει να ενσωματώνουμε εργαλεία παρακολούθησης ή στατιστικής και άλλες τεχνολογίες στον ιστότοπό μας. Ο ίδιος ο Διαχειριστής ετικετών Google δεν δημιουργεί προφίλ χρηστών, δεν αποθηκεύει cookies και δεν πραγματοποιεί ανεξάρτητες αναλύσεις. Χρησιμοποιείται μόνο για τη διαχείριση και εμφάνιση των εργαλείων που είναι ενσωματωμένα μέσω αυτού. Ωστόσο, ο Διαχειριστής ετικετών Google καταγράφει τη διεύθυνση IP σας, η οποία μπορεί επίσης να μεταφερθεί στη μητρική εταιρεία της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η χρήση του Διαχειριστή ετικετών Google βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ GDPR. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να ενσωματώνει και να διαχειρίζεται γρήγορα και εύκολα διάφορα εργαλεία στον ιστότοπό του. Εάν έχει ζητηθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο Β. Δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας ανάλυσης ιστού Google Analytics. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Το Google Analytics επιτρέπει στον χειριστή του ιστότοπου να αναλύει τη συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστότοπου. Ο χειριστής του ιστότοπου λαμβάνει διάφορα δεδομένα χρήσης, όπως: Για παράδειγμα, προβολές σελίδας, διάρκεια παραμονής, λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούνται και προέλευση του χρήστη. Αυτά τα δεδομένα συνοψίζονται σε ένα αναγνωριστικό χρήστη και εκχωρούνται στην αντίστοιχη συσκευή του επισκέπτη του ιστότοπου.

Επιπλέον, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Google Analytics για να καταγράψουμε, μεταξύ άλλων, τις κινήσεις και τα κλικ του ποντικιού και της κύλισης. Επιπλέον, το Google Analytics χρησιμοποιεί διάφορες προσεγγίσεις μοντελοποίησης για να συμπληρώσει τα συλλεγόμενα σύνολα δεδομένων και χρησιμοποιεί τεχνολογίες μηχανικής μάθησης στην ανάλυση δεδομένων.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί τεχνολογίες που επιτρέπουν την αναγνώριση χρήστη με σκοπό την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών (π.χ. cookie ή δακτυλικά αποτυπώματα συσκευής). Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την Google σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου συνήθως μεταδίδονται σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Η χρήση αυτής της υπηρεσίας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 Επιστολή GDPR και Ενότητα 2 Παράγραφος 1 TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ:

Απόρρητο Google

Πρόσθετο προγράμματος περιήγησης
Μπορείτε να εμποδίσετε την Google να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Προσθήκη προγράμματος περιήγησης Google

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Google Analytics χειρίζεται τα δεδομένα χρήστη στην πολιτική απορρήτου της Google:

Πολιτική απορρήτου της Google

Σήματα Google
Χρησιμοποιούμε σήματα Google. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, το Google Analytics συλλέγει, μεταξύ άλλων, την τοποθεσία, το ιστορικό αναζήτησης και το ιστορικό YouTube, καθώς και δημογραφικά δεδομένα (δεδομένα επισκεπτών). Αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εξατομικευμένη διαφήμιση με τη βοήθεια του Google Signal. Εάν διαθέτετε Λογαριασμό Google, τα δεδομένα επισκεπτών του Google Signal θα συνδεθούν με τον Λογαριασμό σας Google και θα χρησιμοποιηθούν για εξατομικευμένα διαφημιστικά μηνύματα. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται επίσης για τη δημιουργία ανώνυμων στατιστικών σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών των χρηστών μας.

Η φιλοσοφία και η ιστορία μας
Μάθε περισσότερα

Google Ads

Ο χειριστής του ιστότοπου χρησιμοποιεί το Google Ads. Το Google Ads είναι ένα διαδικτυακό πρόγραμμα διαφήμισης από την Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Το Google Ads μας επιτρέπει να προβάλλουμε διαφημίσεις στη μηχανή αναζήτησης Google ή σε ιστότοπους τρίτων όταν ο χρήστης εισάγει συγκεκριμένους όρους αναζήτησης στο Google (στόχευση λέξεων-κλειδιών). Επιπλέον, οι στοχευμένες διαφημίσεις μπορούν να εμφανίζονται με βάση τα δεδομένα χρήστη που είναι διαθέσιμα στο Google (π.χ. δεδομένα τοποθεσίας και ενδιαφέροντα) (στόχευση ομάδας στόχου). Ως διαχειριστές ιστοτόπων, μπορούμε να αξιολογήσουμε αυτά τα δεδομένα ποσοτικά, για παράδειγμα αναλύοντας ποιοι όροι αναζήτησης οδήγησαν στην εμφάνιση των διαφημίσεών μας και πόσες διαφημίσεις οδήγησαν σε αντίστοιχα κλικ.

Η χρήση αυτής της υπηρεσίας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 Επιστολή GDPR και Ενότητα 2 Παράγραφος 1 TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο:

Google Privacy και εδώ: Google Privacy 2.

Επαναληπτικό μάρκετινγκ Google Ads

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του επαναληπτικού μάρκετινγκ Google Ads. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Με το επαναληπτικό μάρκετινγκ του Google Ads μπορούμε να αναθέσουμε άτομα που αλληλεπιδρούν με την προσφορά μας στο διαδίκτυο σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, προκειμένου στη συνέχεια να τους προβάλουμε διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος στο διαφημιστικό δίκτυο της Google (επαναληπτικό μάρκετινγκ ή επαναστόχευση).

Επιπλέον, οι ομάδες-στόχοι διαφήμισης που δημιουργούνται με το επαναληπτικό μάρκετινγκ του Google Ads μπορούν να συνδεθούν με τις λειτουργίες μεταξύ συσκευών της Google. Με αυτόν τον τρόπο, τα εξατομικευμένα διαφημιστικά μηνύματα βάσει ενδιαφέροντος που έχουν προσαρμοστεί σε εσάς σε μία συσκευή (π.χ. κινητό τηλέφωνο) ανάλογα με την προηγούμενη χρήση και τη συμπεριφορά σας στην πλοήγηση μπορούν επίσης να εμφανίζονται σε άλλη συσκευή σας (π.χ. tablet ή υπολογιστή).

Εάν έχετε λογαριασμό Google, μπορείτε να αντιταχθείτε στην εξατομικευμένη διαφήμιση χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Διαφήμιση Google

Η χρήση αυτής της υπηρεσίας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 Επιστολή GDPR και Ενότητα 2 Παράγραφος 1 TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Περισσότερες πληροφορίες και οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων της Google στη διεύθυνση:

Πολιτική απορρήτου της Google

Σχηματισμός ομάδας στόχου με σύγκριση πελατών

Για να δημιουργήσουμε ομάδες-στόχους, χρησιμοποιούμε, μεταξύ άλλων, την αντιστοίχιση πελατών από το επαναληπτικό μάρκετινγκ του Google Ads. Διαβιβάζουμε συγκεκριμένα δεδομένα πελατών (π.χ. διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από τις λίστες πελατών μας στην Google. Εάν οι εν λόγω πελάτες είναι χρήστες της Google και είναι συνδεδεμένοι στον λογαριασμό τους Google, θα εμφανιστούν κατάλληλα διαφημιστικά μηνύματα εντός του δικτύου Google (π.χ. στο YouTube, στο Gmail ή στη μηχανή αναζήτησης).

Παρακολούθηση μετατροπών Google
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την παρακολούθηση μετατροπών Google. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Με τη βοήθεια του Google Conversion Tracking, η Google και εμείς μπορούμε να αναγνωρίσουμε εάν ο χρήστης έχει πραγματοποιήσει ορισμένες ενέργειες. Για παράδειγμα, μπορούμε να αξιολογήσουμε σε ποια κουμπιά στον ιστότοπό μας έγινε κλικ πόσο συχνά και ποια προϊόντα προβλήθηκαν ή αγοράστηκαν ιδιαίτερα συχνά. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων μετατροπών. Μαθαίνουμε τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στις διαφημίσεις μας και ποιες ενέργειες έκαναν. Δεν λαμβάνουμε καμία πληροφορία με την οποία μπορούμε να ταυτοποιήσουμε προσωπικά τον χρήστη. Η ίδια η Google χρησιμοποιεί cookies ή συγκρίσιμες τεχνολογίες αναγνώρισης για αναγνώριση.

Η χρήση αυτής της υπηρεσίας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 Επιστολή GDPR και Ενότητα 2 Παράγραφος 1 TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση μετατροπών Google στους κανονισμούς προστασίας δεδομένων της Google:

Πολιτική απορρήτου της Google

Επεξεργασία παραγγελίας

Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών με την Google και εφαρμόζουμε πλήρως τις αυστηρές απαιτήσεις των γερμανικών αρχών προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση των εφαρμογών της Google και στον βαθμό που απαιτείται από το νόμο.

Pixel του Facebook

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί pixel δράσης επισκεπτών του Facebook για τη μέτρηση των μετατροπών. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Facebook, τα δεδομένα που συλλέγονται θα μεταφερθούν και στις ΗΠΑ και σε άλλες τρίτες χώρες.

Αυτό επιτρέπει την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των επισκεπτών του ιστότοπου αφού ανακατευθυνθούν στον ιστότοπο του παρόχου κάνοντας κλικ σε μια διαφήμιση Facebook. Αυτό επιτρέπει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων στο Facebook για λόγους στατιστικούς και έρευνας αγοράς και τη βελτιστοποίηση μελλοντικών διαφημιστικών μέτρων.

Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανώνυμα για εμάς ως διαχειριστή αυτού του ιστότοπου· δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα σχετικά με την ταυτότητα των χρηστών. Ωστόσο, τα δεδομένα αποθηκεύονται και υφίστανται επεξεργασία από το Facebook, ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση με το αντίστοιχο προφίλ χρήστη και το Facebook να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για δικούς του διαφημιστικούς σκοπούς σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης δεδομένων. Αυτό επιτρέπει στο Facebook να επιτρέπει την τοποθέτηση διαφημίσεων σε σελίδες Facebook καθώς και εκτός Facebook. Ως διαχειριστής του ιστότοπου, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε αυτή τη χρήση δεδομένων.

Η χρήση αυτής της υπηρεσίας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 Επιστολή GDPR και Ενότητα 2 Παράγραφος 1 TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: Μάθετε περισσότερα και εδώ: Μάθετε περισσότερα.

Στο βαθμό που τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας το εργαλείο που περιγράφεται εδώ και προωθούνται στο Facebook, εμείς και η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland είμαστε από κοινού υπεύθυνοι για αυτήν την επεξεργασία δεδομένων (Άρθρο 26 GDPR). Η κοινή ευθύνη περιορίζεται αποκλειστικά στη συλλογή των δεδομένων και τη διαβίβασή τους στο Facebook. Η επεξεργασία που πραγματοποιείται από το Facebook μετά την προώθηση δεν αποτελεί μέρος της κοινής ευθύνης. Οι κοινές μας υποχρεώσεις έχουν καθοριστεί σε συμφωνία κοινής επεξεργασίας. Το κείμενο της συμφωνίας βρίσκεται στη διεύθυνση: Μάθετε περισσότερα. Σύμφωνα με αυτήν τη συμφωνία, είμαστε υπεύθυνοι για την παροχή πληροφοριών προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση του εργαλείου Facebook και για την ασφαλή εφαρμογή του εργαλείου στον ιστότοπό μας. Το Facebook είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των δεδομένων των προϊόντων του Facebook. Μπορείτε να διεκδικήσετε δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων (π.χ. αιτήματα για πληροφορίες) σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργάζεται το Facebook απευθείας στο Facebook. Εάν διεκδικήσετε τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων σας μαζί μας, είμαστε υποχρεωμένοι να τα προωθήσουμε στο Facebook.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία του απορρήτου σας στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του Facebook: Μάθετε περισσότερα.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ "Προσαρμοσμένο κοινό" στην περιοχή Ρυθμίσεις διαφημίσεων κάτω από: Κάντε κλικ.

Για να το κάνετε αυτό θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Facebook.

Εάν δεν έχετε λογαριασμό στο Facebook, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη διαφήμιση βάσει χρήσης του Facebook στον ιστότοπο της European Interactive Digital Advertising Alliance: Μετάβαση στη σελίδα.

Facebook Conversion API

Έχουμε ενσωματώσει το Facebook Conversion API σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Ωστόσο, σύμφωνα με το Facebook, τα δεδομένα που συλλέγονται θα μεταφερθούν και στις ΗΠΑ και σε άλλες τρίτες χώρες.

Το Facebook Conversion API μας επιτρέπει να καταγράφουμε τις αλληλεπιδράσεις των επισκεπτών του ιστότοπού μας με τον ιστότοπό μας και να τις μεταβιβάζουμε στο Facebook προκειμένου να βελτιώσουμε την απόδοση της διαφήμισης στο Facebook.

Για το σκοπό αυτό, καταγράφονται ειδικότερα ο χρόνος πρόσβασης, ο ιστότοπος στον οποίο έχετε πρόσβαση, η διεύθυνση IP και ο πράκτορας χρήστη σας καθώς και άλλα συγκεκριμένα δεδομένα (π.χ. προϊόντα που αγοράσατε, αξία του καλαθιού αγορών και το νόμισμα).

Μια πλήρης επισκόπηση των δεδομένων που μπορούν να συλλεχθούν μπορείτε να βρείτε εδώ: Κάντε κλικ.

Η χρήση αυτής της υπηρεσίας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 Επιστολή GDPR και Ενότητα 2 Παράγραφος 1 TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Στο βαθμό που τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας το εργαλείο που περιγράφεται εδώ και προωθούνται στο Facebook, εμείς και η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland είμαστε από κοινού υπεύθυνοι για αυτήν την επεξεργασία δεδομένων (Άρθρο 26 GDPR). Η κοινή ευθύνη περιορίζεται αποκλειστικά στη συλλογή των δεδομένων και τη διαβίβασή τους στο Facebook. Η επεξεργασία που πραγματοποιείται από το Facebook μετά την προώθηση δεν αποτελεί μέρος της κοινής ευθύνης. Οι κοινές μας υποχρεώσεις έχουν καθοριστεί σε συμφωνία κοινής επεξεργασίας. Το κείμενο της συμφωνίας βρίσκεται στη διεύθυνση: Κάντε κλικ. Σύμφωνα με αυτήν τη συμφωνία, είμαστε υπεύθυνοι για την παροχή πληροφοριών προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση του εργαλείου Facebook και για την ασφαλή εφαρμογή του εργαλείου στον ιστότοπό μας. Το Facebook είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των δεδομένων των προϊόντων του Facebook. Μπορείτε να διεκδικήσετε δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων (π.χ. αιτήματα για πληροφορίες) σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργάζεται το Facebook απευθείας στο Facebook. Εάν διεκδικήσετε τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων σας μαζί μας, είμαστε υποχρεωμένοι να τα προωθήσουμε στο Facebook.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: Κάντε κλικ.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία του απορρήτου σας στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του Facebook: Σχετικά με το περιεχόμενο.

Πρόσθετα και εργαλεία

YouTube με εκτεταμένη προστασία δεδομένων
Αυτός ο ιστότοπος ενσωματώνει βίντεο από το YouTube. Ο ιστότοπος λειτουργεί από την Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Χρησιμοποιούμε το YouTube σε λειτουργία εκτεταμένης προστασίας δεδομένων. Σύμφωνα με το YouTube, αυτή η λειτουργία σημαίνει ότι το YouTube δεν αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες σε αυτόν τον ιστότοπο πριν παρακολουθήσουν το βίντεο. Ωστόσο, η εκτεταμένη λειτουργία προστασίας δεδομένων δεν αποκλείει απαραίτητα τη διαβίβαση δεδομένων σε συνεργάτες YouTube. Αυτό σημαίνει ότι το YouTube συνδέεται στο δίκτυο Google DoubleClick ανεξάρτητα από το αν παρακολουθείτε ένα βίντεο.

Μόλις ξεκινήσετε ένα βίντεο YouTube σε αυτόν τον ιστότοπο, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές του YouTube. Ο διακομιστής YouTube ενημερώνεται ποιες από τις σελίδες μας έχετε επισκεφτεί. Εάν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο YouTube, επιτρέπετε στο YouTube να εκχωρεί τη συμπεριφορά σας στο σερφ απευθείας στο προσωπικό σας προφίλ. Μπορείτε να το αποτρέψετε αν αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας στο YouTube.

Επιπλέον, μετά την έναρξη ενός βίντεο, το YouTube μπορεί να αποθηκεύσει διάφορα cookie στη συσκευή σας ή να χρησιμοποιήσει συγκρίσιμες τεχνολογίες αναγνώρισης (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής). Με αυτόν τον τρόπο, το YouTube μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων βίντεο, τη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη και την πρόληψη απόπειρες απάτης.

Εάν είναι απαραίτητο, ενδέχεται να ενεργοποιηθούν περαιτέρω λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων μετά την έναρξη ενός βίντεο YouTube, στο οποίο δεν έχουμε καμία επιρροή.

Η χρήση του YouTube είναι προς το συμφέρον μιας ελκυστικής παρουσίασης των διαδικτυακών μας προσφορών. Αυτό αντιπροσωπεύει έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος , εφόσον η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στη συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικά αποτυπώματα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στο YouTube μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση: Μετάβαση στο περιεχόμενο.

Ηχητική και βιντεοδιάσκεψη

Επεξεργασία δεδομένων
Χρησιμοποιούμε διαδικτυακά εργαλεία συνεδρίων, μεταξύ άλλων, για την επικοινωνία με τους πελάτες μας. Τα συγκεκριμένα εργαλεία που χρησιμοποιούμε παρατίθενται παρακάτω. Εάν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω βιντεοδιάσκεψης ή ήχου μέσω Διαδικτύου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα συλλέγονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς και τον πάροχο του αντίστοιχου εργαλείου συνδιάσκεψης.

Τα εργαλεία της διάσκεψης συλλέγουν όλα τα δεδομένα που παρέχετε/χρησιμοποιείτε για τη χρήση των εργαλείων (διεύθυνση email ή/και τον αριθμό τηλεφώνου σας). Τα εργαλεία του συνεδρίου επεξεργάζονται επίσης τη διάρκεια του συνεδρίου, την έναρξη και τη λήξη (ώρα) της συμμετοχής στο συνέδριο, τον αριθμό των συμμετεχόντων και άλλες «πληροφορίες συμφραζομένου» που σχετίζονται με τη διαδικασία επικοινωνίας (μεταδεδομένα).

Επιπλέον, ο πάροχος του εργαλείου επεξεργάζεται όλα τα τεχνικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της διαδικτυακής επικοινωνίας. Αυτό περιλαμβάνει συγκεκριμένα διευθύνσεις IP, διευθύνσεις MAC, αναγνωριστικά συσκευών, τύπο συσκευής, τύπο και έκδοση λειτουργικού συστήματος, έκδοση πελάτη, τύπο κάμερας, μικρόφωνο ή ηχείο καθώς και τον τύπο σύνδεσης.

Εάν το περιεχόμενο ανταλλάσσεται, μεταφορτώνεται ή διατίθεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εντός του εργαλείου, θα αποθηκευτεί επίσης στους διακομιστές του παρόχου του εργαλείου. Αυτό το περιεχόμενο περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, εγγραφές στο cloud, συνομιλίες/άμεσα μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο που ανεβαίνουν σε φωνητικά μηνύματα, αρχεία, πίνακες και άλλες πληροφορίες που κοινοποιούνται κατά τη χρήση της Υπηρεσίας.

Λάβετε υπόψη ότι δεν έχουμε πλήρη επιρροή στις λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων των εργαλείων που χρησιμοποιούνται. Οι επιλογές μας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εταιρική πολιτική του αντίστοιχου παρόχου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από τα εργαλεία του συνεδρίου μπορείτε να βρείτε στις δηλώσεις προστασίας δεδομένων των εργαλείων που χρησιμοποιούνται, τις οποίες παραθέτουμε παρακάτω σε αυτό το κείμενο.

Σκοπός και νομική βάση

Τα εργαλεία του συνεδρίου χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με υποψήφιους ή υφιστάμενους συμβατικούς συνεργάτες ή για την προσφορά ορισμένων υπηρεσιών στους πελάτες μας (Άρθρο 6 Παρ. 1 εδ. β GDPR). Επιπλέον, η χρήση των εργαλείων εξυπηρετεί γενικά για την απλοποίηση και την επιτάχυνση της επικοινωνίας με εμάς ή την εταιρεία μας (νόμιμο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος στ GDPR). Εάν έχει ζητηθεί συναίνεση, τα σχετικά εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν βάσει αυτής της συγκατάθεσης. η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

Περίοδος αποθήκευσης

Τα δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας μέσω των εργαλείων βίντεο και διάσκεψης θα διαγραφούν από τα συστήματά μας μόλις μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσουμε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση ή ο σκοπός αποθήκευσης δεδομένων δεν ισχύει πλέον. Τα αποθηκευμένα cookie παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε. Οι υποχρεωτικές προβλεπόμενες από το νόμο περίοδοι διατήρησης παραμένουν ανεπηρέαστες.

Δεν έχουμε καμία επιρροή στην περίοδο αποθήκευσης των δεδομένων σας, τα οποία αποθηκεύονται από τους χειριστές των εργαλείων της διάσκεψης για τους δικούς τους σκοπούς. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε απευθείας με τους χειριστές των εργαλείων του συνεδρίου.

Χρησιμοποιούνται εργαλεία συνεδρίου

Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα εργαλεία συνεδρίου:

Ομάδες της Microsoft

Χρησιμοποιούμε το Microsoft Teams. Ο πάροχος είναι η Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ΗΠΑ. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων στη δήλωση προστασίας δεδομένων του Microsoft Teams: Μετάβαση στο περιεχόμενο.

Επεξεργασία παραγγελίας

Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών (AVV) με τον προαναφερόμενο πάροχο. Αυτή είναι μια σύμβαση που απαιτείται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η οποία διασφαλίζει ότι επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σε συμμόρφωση με τον GDPR.


Δικές του υπηρεσίες

Χειρισμός δεδομένων αιτούντων
Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να υποβάλετε αίτηση σε εμάς (π.χ. μέσω email, ταχυδρομείου ή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας αίτησης). Παρακάτω θα σας ενημερώσουμε για το εύρος, το σκοπό και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης. Διαβεβαιώνουμε ότι η συλλογή, η επεξεργασία και η χρήση των δεδομένων σας πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και όλες τις άλλες νομικές διατάξεις και ότι τα δεδομένα σας θα αντιμετωπίζονται με αυστηρή εμπιστευτικότητα.

Πεδίο και σκοπός της συλλογής δεδομένων

Εάν μας στείλετε μια αίτηση, επεξεργαζόμαστε τα σχετικά προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. δεδομένα επικοινωνίας και επικοινωνίας, έγγραφα αίτησης, σημειώσεις από συνεντεύξεις εργασίας κ.λπ.) στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για να αποφασίσουμε για τη σύναψη εργασιακής σχέσης. Η νομική βάση για αυτό είναι η ενότητα 26 BDSG σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο (έναρξη εργασιακής σχέσης), το άρθρο 1(β) GDPR (έναρξη γενικής σύμβασης) και – εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας – το άρθρο 6 παράγραφος 1 έναν GDPR. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβαστούν εντός της εταιρείας μας μόνο σε άτομα που εμπλέκονται στην επεξεργασία της αίτησής σας.

Εάν η αίτηση είναι επιτυχής, τα δεδομένα που υποβάλετε θα αποθηκευτούν στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων μας για σκοπούς εκτέλεσης της εργασιακής σχέσης με βάση την Ενότητα 26 BDSG και το Άρθρο 6 Παράγραφος β GDPR.

Περίοδος διατήρησης δεδομένων

Εάν δεν είμαστε σε θέση να σας κάνουμε μια προσφορά εργασίας, απορρίψετε μια προσφορά εργασίας ή αποσύρετε την αίτησή σας, διατηρούμε το δικαίωμα να επεξεργαστούμε τα δεδομένα που έχετε διαβιβάσει για έως και μήνες με βάση τα έννομα συμφέροντά μας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR). να διατηρηθεί μαζί μας μετά το τέλος της διαδικασίας αίτησης (απόρριψη ή απόσυρση της αίτησης). Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα διαγραφούν και τα φυσικά έγγραφα της αίτησης θα καταστραφούν. Η αποθήκευση χρησιμεύει ιδίως για αποδεικτικούς σκοπούς σε περίπτωση δικαστικής διαφοράς. Εάν καταστεί προφανές ότι τα δεδομένα θα απαιτηθούν μετά τη λήξη της περιόδου των 6 μηνών (π.χ. λόγω επικείμενης ή εκκρεμούς δικαστικής διαφοράς), η διαγραφή θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο σκοπός για περαιτέρω αποθήκευση δεν ισχύει πλέον.

Μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί μεγαλύτερη αποθήκευση εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας (Άρθρο Παράγραφος 1 στοιχ. a GDPR) ή εάν οι νομικές υποχρεώσεις διατήρησης έρχονται σε αντίθεση με τη διαγραφή.

Το Facebook ως εξωτερική υπηρεσία πληροφοριών Χρήση του λογαριασμού μας στο Facebook

Για την υπηρεσία πληροφοριών που προσφέρεται στη σελίδα της εταιρείας Facebook, το ECDU χρησιμοποιεί την τεχνική πλατφόρμα και τις υπηρεσίες της Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα στο Facebook και τις λειτουργίες της με δική σας ευθύνη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη χρήση διαδραστικών λειτουργιών (π.χ. σχολιασμός, κοινή χρήση, βαθμολογία). Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή τη σελίδα στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση www.hoelzlwimmer.de
ανάκληση.

Όταν επισκέπτεστε τη σελίδα μας στο Facebook, το Facebook συλλέγει, μεταξύ άλλων, τη διεύθυνση IP σας και άλλες πληροφορίες που υπάρχουν στον υπολογιστή σας με τη μορφή cookies. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να παρέχουμε, ως διαχειριστές των σελίδων Facebook, στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της σελίδας Facebook.

Το Facebook παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στον ακόλουθο σύνδεσμο: Στο περιεχόμενο.

Τα δεδομένα που συλλέγονται για εσάς σε αυτό το πλαίσιο χρησιμοποιούνται από την Facebook Ltd. υποβάλλονται σε επεξεργασία και, εάν είναι απαραίτητο, μεταφέρονται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες πληροφορίες λαμβάνει το Facebook και πώς χρησιμοποιείται περιγράφεται με γενικούς όρους στις οδηγίες χρήσης δεδομένων του. Εκεί θα βρείτε επίσης πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές επικοινωνίας για το Facebook και τις επιλογές ρύθμισης για διαφημίσεις. Οι οδηγίες χρήσης δεδομένων είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: Μετάβαση στο περιεχόμενο.

Μπορείτε να βρείτε την πλήρη πολιτική δεδομένων του Facebook εδώ: Μετάβαση στο περιεχόμενο.

Πώς το Facebook χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τις επισκέψεις σε σελίδες Facebook για τους δικούς του σκοπούς, σε ποιο βαθμό οι δραστηριότητες στη σελίδα Facebook ανατίθενται σε μεμονωμένους χρήστες, πόσο καιρό το Facebook αποθηκεύει αυτά τα δεδομένα και εάν τα δεδομένα από μια επίσκεψη στη σελίδα Facebook διαβιβάζονται σε τρίτους μέρη δεν δηλώνεται οριστικά και ξεκάθαρα από το Facebook και δεν είναι γνωστό σε εμάς. Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε μια σελίδα Facebook, η διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί στη συσκευή σας μεταδίδεται στο Facebook. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Facebook, αυτή η διεύθυνση IP είναι ανώνυμη (για «Γερμανικές» διευθύνσεις IP). Το Facebook αποθηκεύει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές των χρηστών του (π.χ. ως μέρος της λειτουργίας "ειδοποίηση σύνδεσης"). Εάν είναι απαραίτητο, το Facebook μπορεί να μπορεί να εκχωρεί διευθύνσεις IP σε μεμονωμένους χρήστες. Εάν αυτή τη στιγμή είστε συνδεδεμένοι στο Facebook ως χρήστης, υπάρχει ένα cookie με το αναγνωριστικό σας στο Facebook στη συσκευή σας. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο Facebook να κατανοήσει ότι έχετε επισκεφτεί αυτήν τη σελίδα και πώς τη χρησιμοποιήσατε. Αυτό ισχύει και για όλες τις άλλες σελίδες στο Facebook. Χρησιμοποιώντας κουμπιά Facebook ενσωματωμένα σε ιστότοπους, το Facebook μπορεί να καταγράφει τις επισκέψεις σας σε αυτούς τους ιστότοπους και να τις εκχωρεί στο προφίλ σας στο Facebook. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσφορά περιεχομένου ή διαφημίσεων προσαρμοσμένων σε εσάς. Αν θέλετε να το αποφύγετε αυτό, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από το Facebook ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία "μείνετε συνδεδεμένοι", να διαγράψετε τα cookies στη συσκευή σας και να κλείσετε και να επανεκκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο, οι πληροφορίες του Facebook που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άμεση ταυτοποίησή σας θα διαγραφούν.

Αυτό σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη σελίδα μας στο Facebook χωρίς να αποκαλυφθεί το αναγνωριστικό σας στο Facebook. Εάν έχετε πρόσβαση σε διαδραστικές λειτουργίες του ιστότοπου (μου αρέσει, σχόλιο, κοινή χρήση, ειδήσεις κ.λπ.), εμφανίζεται μια μάσκα σύνδεσης στο Facebook. Αφού συνδεθείτε, θα αναγνωριστείτε ξανά από το Facebook ως συγκεκριμένος χρήστης. Πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να διαχειριστείτε ή να διαγράψετε υπάρχουσες πληροφορίες σχετικά με εσάς μπορείτε να βρείτε στις ακόλουθες σελίδες υποστήριξης του Facebook: Στο Facebook.

Ως πάροχος της υπηρεσίας πληροφοριών, δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε δεδομένα από τη χρήση της υπηρεσίας μας από εσάς. Μπορείτε να βρείτε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων ως σύνδεσμο στην τρέχουσα έγκυρη έκδοση στην ενότητα "Προστασία δεδομένων" στη σελίδα μας στο Facebook. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την προσφορά πληροφοριών μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας. Μπορείτε επίσης να μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα δεδομένα σας στο Youngdata.

Οι εμφανίσεις μας στα social media

Επεξεργασία δεδομένων μέσω κοινωνικών δικτύων
Διατηρούμε δημόσια προσβάσιμα προφίλ μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τα κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιούμε παρακάτω.

Τα κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, το Instagram, το Twitter κ.λπ. μπορούν συνήθως να αναλύσουν διεξοδικά τη συμπεριφορά των χρηστών σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό τους ή έναν ιστότοπο με ενσωματωμένο περιεχόμενο μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. κουμπιά ή διαφημιστικά banner). Η επίσκεψη στην παρουσία μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενεργοποιεί πολυάριθμες λειτουργίες επεξεργασίας που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων.

Λεπτομερώς:

Εάν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επισκεφτείτε την παρουσία μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο χειριστής της πύλης μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να αναθέσει αυτήν την επίσκεψη στον λογαριασμό χρήστη σας. Ωστόσο, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται επίσης να συλλεχθούν εάν δεν είστε συνδεδεμένοι ή δεν έχετε λογαριασμό στην αντίστοιχη πύλη μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, αυτά τα δεδομένα συλλέγονται, για παράδειγμα, μέσω cookies που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας ή καταγράφοντας τη διεύθυνση IP σας.

Με τη βοήθεια των δεδομένων που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο, οι χειριστές των πυλών κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να δημιουργήσουν προφίλ χρηστών στα οποία αποθηκεύονται οι προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας. Με αυτόν τον τρόπο, η διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος μπορεί να εμφανιστεί σε εσάς εντός και εκτός της αντίστοιχης παρουσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν διαθέτετε λογαριασμό στο σχετικό κοινωνικό δίκτυο, η διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος μπορεί να προβάλλεται σε όλες τις συσκευές στις οποίες είστε συνδεδεμένοι ή είστε συνδεδεμένοι.

Λάβετε επίσης υπόψη ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε όλες τις διαδικασίες επεξεργασίας στις πύλες κοινωνικών μέσων. Ανάλογα με τον πάροχο, οι χειριστές των πυλών κοινωνικής δικτύωσης μπορούν επομένως να πραγματοποιήσουν περαιτέρω διαδικασίες επεξεργασίας. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στους όρους χρήσης και στους κανονισμούς προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων πυλών κοινωνικής δικτύωσης.

Νομική βάση

Η παρουσία μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει σκοπό να εξασφαλίσει την ευρύτερη δυνατή παρουσία στο Διαδίκτυο. Αυτό είναι έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 (στ) του ΓΚΠΔ. Οι διαδικασίες ανάλυσης που ξεκινούν από τα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να βασίζονται σε διαφορετικές νομικές βάσεις που πρέπει να καθορίζονται από τους φορείς εκμετάλλευσης των κοινωνικών δικτύων (π.χ. συναίνεση κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α GDPR).

Υπεύθυνο πρόσωπο και διεκδίκηση δικαιωμάτων

Εάν επισκεφτείτε έναν από τους ιστότοπους κοινωνικών μέσων μας (π.χ. Facebook), εμείς, μαζί με τον χειριστή της πλατφόρμας κοινωνικών μέσων, είμαστε υπεύθυνοι για τις λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων που ενεργοποιούνται από αυτήν την επίσκεψη. Κατ' αρχήν, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας (πληροφορίες, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα δεδομένων και καταγγελία) και τα δύο. εμάς όσο και κατά ο χειριστής της αντίστοιχης πύλης μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook).

Λάβετε υπόψη ότι παρά την κοινή μας ευθύνη με τους χειριστές των πυλών κοινωνικής δικτύωσης, δεν έχουμε πλήρη επιρροή στις λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων των πυλών κοινωνικής δικτύωσης. Οι επιλογές μας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εταιρική πολιτική του αντίστοιχου παρόχου.

Περίοδος αποθήκευσης

Τα δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας μέσω της παρουσίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα διαγραφούν από τα συστήματά μας μόλις μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσουμε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση ή ο σκοπός αποθήκευσης δεδομένων δεν ισχύει πλέον. Τα αποθηκευμένα cookie παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε. Οι υποχρεωτικές νομικές διατάξεις – ιδίως οι περίοδοι διατήρησης – παραμένουν ανεπηρέαστες.

Δεν έχουμε καμία επιρροή στην περίοδο αποθήκευσης των δεδομένων σας, τα οποία αποθηκεύονται από τους χειριστές των κοινωνικών δικτύων για δικούς τους σκοπούς. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε απευθείας με τους χειριστές των κοινωνικών δικτύων (π.χ. στη δήλωση προστασίας δεδομένων τους, βλ. παρακάτω).

Facebook

Έχουμε προφίλ στο Facebook. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (εφεξής Meta). Σύμφωνα με το Meta, τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα μεταφερθούν και στις ΗΠΑ και σε άλλες τρίτες χώρες.

Έχουμε συνάψει συμφωνία κοινής επεξεργασίας (Προσθήκη Ελεγκτή) με τη Meta. Αυτή η συμφωνία καθορίζει ποιες λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων είμαστε υπεύθυνοι εμείς ή η Meta όταν επισκέπτεστε τη σελίδα μας στο Facebook. Μπορείτε να δείτε αυτήν τη συμφωνία στον ακόλουθο σύνδεσμο: Μετάβαση στο περιεχόμενο.

Μπορείτε να προσαρμόσετε μόνοι σας τις ρυθμίσεις διαφήμισης στον λογαριασμό χρήστη σας. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο και συνδεθείτε:

Στη σύνδεση στο Facebook

Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ:

Λάβετε περισσότερες πληροφορίες

Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες στην πολιτική απορρήτου του Facebook:

Προστασία δεδομένων Facebook

Ίνσταγκραμ

Έχουμε προφίλ στο Instagram. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ:

Μετάβαση στο περιεχόμενο και εδώ.

Λεπτομέρειες για το πώς χειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Instagram: Πολιτική Instagram.

Ευθύνη

Η ιστοσελίδα του ECDU δημιουργήθηκε εξ όσων γνωρίζουμε και με τη μεγαλύτερη προσοχή. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το περιεχόμενο είναι σωστό, πλήρες ή ενημερωμένο. Οι πληροφορίες προορίζονται αποκλειστικά για γενικές πληροφορίες και επομένως δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις εξειδικευμένες, επαγγελματικές συμβουλές σε μεμονωμένες περιπτώσεις, είτε εν όλω είτε εν μέρει. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές, προσθήκες και διαγραφές μεμονωμένου περιεχομένου ή ολόκληρης της προσφοράς στο Διαδίκτυο ανά πάσα στιγμή.

Ευθύνη για περιεχόμενο

Ως πάροχος υπηρεσιών, είμαστε υπεύθυνοι για το δικό μας περιεχόμενο σε αυτές τις σελίδες σύμφωνα με τους γενικούς νόμους σύμφωνα με την Ενότητα 7 Παράγραφος 1 TMG. Ωστόσο, σύμφωνα με τις Ενότητες στο 10 TMG, ως πάροχος υπηρεσιών δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε μεταδιδόμενες ή αποθηκευμένες πληροφορίες τρίτων ή να διερευνούμε περιστάσεις που υποδεικνύουν παράνομη δραστηριότητα.

Οι υποχρεώσεις κατάργησης ή αποκλεισμού της χρήσης πληροφοριών σύμφωνα με τη γενική νομοθεσία παραμένουν ανεπηρέαστες. Ωστόσο, η ευθύνη ως προς αυτό είναι δυνατή μόνο από τη στιγμή της γνώσης μιας συγκεκριμένης νομικής παράβασης. Εάν αντιληφθούμε τυχόν αντίστοιχες νομικές παραβιάσεις, θα αφαιρέσουμε αμέσως αυτό το περιεχόμενο.

Ευθύνη για συνδέσμους

Η προσφορά μας περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων στο περιεχόμενο των οποίων δεν έχουμε καμία επιρροή. Επομένως, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για αυτό το εξωτερικό περιεχόμενο. Ο εκάστοτε πάροχος ή χειριστής των σελίδων είναι πάντα υπεύθυνος για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Οι συνδεδεμένες σελίδες ελέγχθηκαν για πιθανές νομικές παραβιάσεις κατά τη στιγμή της σύνδεσης. Το παράνομο περιεχόμενο δεν ήταν εμφανές τη στιγμή της σύνδεσης.

Ωστόσο, ο μόνιμος έλεγχος του περιεχομένου των συνδεδεμένων σελίδων είναι παράλογος χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία για νομική παράβαση. Εάν αντιληφθούμε τυχόν νομικές παραβάσεις, θα αφαιρέσουμε αμέσως τέτοιους συνδέσμους.

πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο και τα έργα σε αυτές τις σελίδες που δημιουργούνται από τους χειριστές του ιστότοπου υπόκεινται στη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η αναπαραγωγή, η επεξεργασία, η διανομή και κάθε είδους εκμετάλλευση εκτός των ορίων της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων απαιτεί τη γραπτή συγκατάθεση του εκάστοτε δημιουργού ή δημιουργού. Οι λήψεις και τα αντίγραφα αυτής της σελίδας επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση.

Εάν το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο δεν δημιουργήθηκε από τον χειριστή, τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων γίνονται σεβαστά. Ειδικότερα, τα περιεχόμενα τρίτων επισημαίνονται ως τέτοια. Εάν, ωστόσο, αντιληφθείτε μια παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, σας ζητούμε να μας ενημερώσετε σχετικά. Εάν αντιληφθούμε τυχόν νομικές παραβάσεις, θα αφαιρέσουμε αμέσως τέτοιο περιεχόμενο.